MLB- Tampa Bay Rays v Seattle Mariners AND Minnesota Twins v Chicago White Sox LIVE TONIGHT 12:10AM! #shamrock #sportsbar #danang #irishpub #mlb #tampabay #mariners # minnesotatwins #whitesox

MLB- Tampa Bay Rays v Seattle Mariners AND Minnesota Twins v Chicago White Sox LIVE TONIGHT 12:10AM! #shamrock #sportsbar #danang #irishpub #mlb #tampabay #mariners # minnesotatwins #whitesox

MLB- Tampa Bay Rays v Seattle Mariners AND Minnesota Twins v Chicago White Sox LIVE TONIGHT 12:10AM! #shamrock #sportsbar #danang #irishpub #mlb #tampabay #mariners # minnesotatwins #whitesox